Annonstekniska plattformar och underleverantörer

 

Med anledning av GDPR har vi på TV4 genomfört en del förändringar i regelverket för våra annonsprodukter så att de lever upp till lagens krav på transparens och korrekt datahantering. Nedan beskriver vi kortfattat förändringarna och hur de kan påverka vår gemensamma annonsaffär efter den 25 maj 2018.

Senast uppdaterad: 2020-02-11

TV4 har utvärderat och riskbedömt våra leverantörer för att säkerställa korrekt datahantering enligt GDPR. För att minimera risker i hanteringen av personuppgifter har vi även begärt in relevant GDPR-dokumentation och gjort en riskbedömning av de vanligaste leverantörer vi ser används av våra kunder inom ramen för vår annonsaffär.

De aktörer som inkommit med tillfredställande dokumentation tillåts verka i vår annonsmiljö även efter den 25 maj. Nedan listar vi dem i sin respektive kategori.

Vi uppmanar alla våra kunder och deras ombud att göra samma noggranna genomlysning av sin datahantering och de leverantörer som används idag.

Mätverktyg

TV4 har alltid varit drivande i frågor rörande branschgemensam mätvaluta och transparenta standarder för reklam. Införandet av GDPR understryker det här behovet ytterligare.

Vi på TV4 ser även fortsättningsvis MMS-mätningar som framtidens video-valuta. Efter genomförd riskbedömning har TV4 beslutat att följande mätverktyg för tredjepartsmätningar accepteras för annonsmätning förutsatt att mätningen även fortsättningsvis sker i enlighet med TV4:s datapolicy. 

 • MMS (via mätleverantören Comscore)
 • Adform 
 • DoubleClick (DCM)
 • Delta Projects 
 • DoubleVerify
 • Audience report (from 1 oktober 2018)
 • Kantar Sifo (from 1 oktober 2018)
 • RAM/Inviso (from 17 december 2018)
 • Exactag (from 15 januari 2019)
 • Dynata (from 3 april 2019)
 • Flashtalking (from 14 juni 2019)
 • Nielsen (from 5 december 2019)
 • Sizmek (from 5 december 2019)
 • IAS (from 11 februari 2020)

Annonshantering

Efter genomförd riskbedömning enligt ovan, har TV4 beslutat att följande verktyg för annonshantering accepteras, förutsatt att hanteringen fortsättningsvis sker i enlighet med TV4:s datapolicy: 

 • Adform 
 • DoubleClick (DCM)
 • Delta Projects 

Programmatiska plattformar

TV4 har kontrakterat SmartX som vår SSP. Tillsammans med SmartX arbeta vi för att våra kunder ska kunna använda den DSP de själva utvärderat och valt för sin programmatiska affär.

TV4 samlar inte in och hantera samtycken från våra användare på begäran av tredje part (exempelvis en DSP). Vi råder därför våra kunder att ha alternativa leverantörer för det fall deras nuvarande leverantör skulle kräva att TV4 samlar in samtycke av våra användare.

Fortsatt arbete

Ovan nämnda aktörer är dem vi i dagsläget haft möjlighet att utvärdera. Fler aktörer kan tillkomma på listan över godkända leverantörer i och med att vi uppdaterar arbetssätt och policy löpande.
TV4:s GDPR-arbete fortsätter självklart även efter den 25 maj 2018. 

Datapolicy

Vi vill understryka att alla TV4:s annonsaffärer, nutida såväl som framtida, regleras av TV4:s datapolicy. TV4:s vid var tid gällande datapolicy hittar ni här.
TV4 stödjer IAB:s arbete med en branschpolicy för datahantering och kan därför komma att anpassa vår datapolicy i enlighet med IAB:s förslag.