Skip to main content

Case  

”Att vi just valde TV4 som kanal är för att de har överlägset störst räckvidd”

- Beatrice Holmström, tf marknadschef Dafgårds

Dafgårds ville göra en varumärkesförflyttning, skapa en större tillväxt på sina produkter och bearbeta sällanköpskunder för att få dem att köpa deras produkter oftare. De valde därför att synas hos TV4 under 2020 genom att kombinera reklamfilmer och RBS-sponsring, vilket gjorde att de syntes intill ett flertal olika program på TV4, och kunde på så vis nå ut med sina produkter till en bred publik.

Under varumärket Dafgårds finns bland annat produkter som Billys Pan Pizza, Gorbys, Karins Lasagne och ett flertal produkter som de har tagit fram tillsammans med Leif Mannerström. De senaste åren har de haft en mer digital och målgruppsinriktad strategi men eftersom flera av deras produkter riktar sig till hela svenska folket bestämde de sig inför 2020 att återigen prioritera breda räckviddmedier.

- Anledningen till att vi just valde TV4 som kanal är för att de har överlägset störst räckvidd. Det är breda, härliga och trovärdiga format som skapar en miljö som vi vill synas i, säger Beatrice Holmström, tf marknadschef Dafgårds.

Utöver att de ville öka kännedomen om sina produkter ville de göra en varumärkesförflyttning långsiktigt där de tyckte att TV4:s programmiljö i kombination med den breda räckvidden passade bra för det ändamålet. I kampanjmätningen (Nepa) framgick det att de fick en stark försäljningstillväxt att de som uppmärksammade dem via TV4 blev mer benägna att köpa deras produkter och även rekommendera produkterna till andra.

Se casefilmen:

 

Senaste nyheter