Varför tv?

Tv är ett effektivt medie för att bygga varumärke och generera försäljning - både på kort och lång sikt. Det beror framförallt på att tv når ut till många och att rörlig bild genererar känslor hos de som tittar, vilket gör att tittarna minns reklamen.