Skip to main content

Tv är ett trovärdigt medie

Av de medieslag som finns i dagsläget uppfattas tv som ett av de mest trovärdiga medierna. Varumärken som annonserar i tv uppfattas dessutom som finansiellt starka, högkvalitativa och tillförlitliga.

I en studie från Sveriges Annonsörer och Novus framgår det att två av tio uppfattar reklam i linjär-tv som trovärdig, vilket gör tv till ett av de mest trovärdiga medierna.

trovärdigt-medie_bild-1.1.png

Källa: Sveriges Annonsörer/Novus, Allmänheten om reklam. Målgrupp: alla 18-79 år. Frågan som ställdes var: "Vilken typ av kanal där du ser reklam uppfattar du generellt sett som mest trovärdig och pålitlig?"

Tv är även den främsta källan för reklam som allmänheten gillar, litar på, fastnar i ens minne och får tittarna att känna sig berörda.

trovärdigt-medie_bild-2-1.png

Källa: Thinkbox/Ipsos, Adnormal Behaviour, 2022. "In which, if any, of the following places are you most likely to find advertising that…" Base: Total 1,158 % som väljer varje medie.

”Fitness signals” och ”Social signals”

I en studie från Thinkbox & House 51 framgår det även att annonsering skapar två olika sorters signaler som var och en är viktiga för att generera försäljning: ”Fitness signals” och ”Social signals”. Fitness signals signalerar finansiell styrka, produktförtroende och övergripande kvalitet. Social signals signalerar ett varumärkes berömmelse/rykte, popularitet samt framgång. I studien kom de fram till att tv drev de starkaste signalerna i alla testade branscher: online, FMCG, mobila nätverk och hemförsäkringar. Bland de testade branscherna var sociala medier och videodelningssajter de annonskanaler som var minst sannolika att driva de här signalerna.

Varumärken som annonserade i tv visade även signifikant skillnad och högre sannolikhet att uppfattas som finansiellt starka, högkvalitativa och tillförlitliga.


trovärdigt-medie_bild-3-1.png

Källa: Signalling Success, Thinkbox & house 51.

Dessutom hjälper tv-annonsering varumärken att förmedla popularitet och framgång mer än någon annan mediekanal.

trovärdigt-medie_bild-4.png

Källa: Signalling Success, Thinkbox & house 51.