Skip to main content

Bortom klick och likes: Hur tv och traditionella medier driver långsiktig tillväxt

I en värld där marknadsföringens framgång ofta mäts i klick, likes och webbplatsbesök, tar Gain Theory ett steg tillbaka för att undersöka den långsiktiga inverkan av marknadsföringsinvesteringar. Genom att studera sju kategorier och 29 varumärken, belyser de hur marknadsföring påverkar företagens intäkter och vinster på lång sikt och hur marknadsförare kan fatta rätt beslut för att driva långsiktig tillväxt.

I en tid då digital marknadsföring dominerar och framgång ofta mäts i klick och likes, tar Gain Theory ett steg tillbaka för att undersöka den långsiktiga inverkan av marknadsföringsinvesteringar på företagens intäkter och vinster. Det visar sig att digital attribuering endast mäter 18 procent av marknadsföringens långsiktiga inverkan på försäljningen. Det innebär att en stor del av effekten förblir osynlig om enbart kortsiktiga mått får fokus.

För att fånga hela bilden introducerar Gain Theory begreppet LTM (long-term multiplier). Det är en faktor som multipliceras med den kortsiktiga ROI (return of investment) för att beräkna den totala långsiktiga inverkan. Genom att använda LTM kan Gain Theory visa att det kan ta upp till tre år för 50 procent av marknadsföringens långsiktiga inverkan att realiseras.

En av de mest slående insikterna från studien är att tv har den största LTM av alla mediekanaler. Det gör tv till en stark kanal för långsiktig inverkan, trots den digitala erans framväxt. I motsats till det ligger sökning, display och radio i det lägre spektrumet, vilket indikerar att de mediekanalerna är mer fokuserade på kortvarig avkastning.

 Mediekanal   TV  VOD  Social  Display  PPC  Print  OOH  Radio
 LTM  2,35  1,82  1,24  1,02  1,00  1,71  2,01  1,28

 

Slutligen betonar artikeln vikten av att ha en långsiktig syn på marknadsföring. Om varumärkesinvesteringar upphör kan det snabbt leda till negativa effekter, både på kort och lång sikt. Det understryker vikten av kontinuerlig investering i varumärkesbyggande aktiviteter för att säkerställa långsiktig tillväxt och stabilitet.

Nyckelinsikter:

  • Tv har den största långsiktiga multiplikatorn (LTM) av alla mediekanaler, vilket gör det till en stark kanal för långsiktig inverkan.
  • Aktiverings- och direktresponsmedier kan driva kortvarig avkastning på investeringar (ROI), men saknar långsiktig inverkan.
  • Om varumärkesinvesteringar upphör kan det snabbt leda till negativa effekter, både på kort och lång sikt.

Läs mer hos Gain Theory