Skip to main content

Mediekonsumtionen är hög – inom alla målgrupper

Medier som strömmad och traditionell tv, radio, sociala nätverkstjänster och musiktjänster upptar en stor del av människors vakna tid, både hos yngre och äldre. Närmare bestämt lägger svensken drygt 7 timmar på olika medier varje dag där rörlig bild är det medie som har högst daglig räckvidd.

Till tv som medie räknas i dag inte bara linjär-tv utan tittandet har förflyttats och inkluderar i dag även strömmad-tv där konsumtionen konstant ökar. I strömmad tv ingår dessutom traditionell linjär-tv fast tittaren själv väljer när den vill titta på innehållet, där TV4 Play är ett exempel. Det medie som har högst daglig räckvidd är mediet rörlig bild, som bland annat inkluderar strömmad och linjär tv, där 93 procent av den svenska befolkningen i någon form tittar varje dag.

 

Mediakonsumtionen.png

Källa: Nordicom, Sveriges Mediebarometer 2022. Målgrupp: alla 9-85 år.


Generellt sätt lägger män något mer tid än kvinnor på olika medier en genomsnittlig dag, närmare bestämt 5 minuter mer. Sett till ålder lägger de mellan 15-24 år mest tid på olika medier en genomsnittlig dag, 544 minuter i snitt, men konsumtion av medier sker i alla åldersgrupper – både hos yngre och äldre. Den tid som läggs på just tv, linjärt eller strömmad, syns dessutom en konsumtion inom samtliga åldersgrupper varje dag.

 

mediakonsumtion_man-kvinna.png

Källa: Nordicom, Sveriges Mediebarometer 2022. Målgrupp: alla 9-85 år. Bruttotiden (minuter per dag).


Valet av plattform för tv-tittandet är dock tydligt kopplat till ålder. I de yngre åldersgrupperna är det vanligare att titta på strömmad tv än på tablålagd tv och i de äldsta grupperna gäller i stället det omvända. Yngre lägger mest tid per dag på sociala nätverkstjänster och inspelad musik följt av just strömmad tv. Äldre lägger mest tid per dag på tablålagd tv samt direktsänd radio.

Mediakonsumtionen_val av plattform.png

Källa: Nordicom, Sveriges Mediebarometer 2022. Målgrupp: alla 9-85 år. Bruttotiden (minuter per dag).