Skip to main content

Tv utgör en stor andel av den totala medie-effekten på sökandelen

Inför ett köp tar konsumenten ibland reda på information och gör research om produkter och tjänster via hemsidor, bloggar och prisjämförelsesajter. Söksidor på internet är därmed en viktig del i konsumenternas köpresa. En studie från Business Science, som är en del av Group M, visar hur olika medier bidrar till företages sökvolym. Där framgår det att tv står för mer än hälften av den totala medieeffekten.

Les Binet är en av världens främsta experter inom marknadsföring och han har presenterat forskningsrön om hur det går att mäta marknadsandelar av sök ”Share of Search”. Share of Search förklaras som ett sätt att mäta en annonsörs sökandel, det vill säga hur stor del av alla sökresultat ett företag har jämfört med övriga konkurrenter i sin bransch. Metoden indikerar hur företagets marknadsandel kommer att se ut inom en viss framtid när konsumenterna som har sökt online väl har köpt varan eller tjänsten.

Nu har Business Science genomfört en studie om Share of Search på den svenska marknaden. I studien ingick fem olika annonsörer från branscherna FMCG, underhållning, telekom, retail och bil. Studien är uppbyggd i tre delar och sammanfattar bland annat hur olika medier bidrar till annonsörers sökvolym på kort sikt. Resultatet är tydligt där tv är det medie som bidrar mest till en annonsörs söktrafik. I snitt står tv för mer än hälften, 52 procent, av den totala medieeffekten på sökandelen för alla annonsörer i studien.mediadeffekten.png

Källa: Business Science, Group M. Tv:s andel av medieeffekten.

Tv är bra på att förmedla känslor

Enligt Les Binet är tv det medieslag som bäst kan förmedla varumärkesbyggande och emotionell kommunikation. Emotionell kommunikation är dessutom mer effektiv i de branscher där konsumenter tenderar att göra sin research online. Många gånger tror annonsörer att konsumenten söker all information om en produkt eller tjänst online och att det bästa sättet är att påverka konsumenten genom att erbjuda information om produkten eller tjänsten. Problemet är att när det inte är några större skillnader mellan konkurrenter, sticker annonsörer inte ut. Rationell och säljande marknadsföring blir då mindre effektivt medan varumärkesbyggande och emotionell kommunikation, som tv eller online video, kan skapa konkurrenskraftiga fördelar i köpprocessen.