Skip to main content

Tv hjälper andra medier att prestera bättre

Genom att låta din kampanj synas i flera olika medier samtidigt gör att du kan få en högre effekt för att de olika medierna hjälper varandra att prestera bättre. I en studie från Demand Generation är tv det medie som boostar andra medier mest.

Bilden nedan visar den mediesynergieffekt som var och en av de olika medierna bidrar till, där det framgår att tv är det medie som boostar andra medier mest. På den andra raden i tabellen framgår det exempelvis att tv boostar sociala medier med 31 procent. Däremot addera sociala medier bara 2 procent till tv. Det här visar hur viktigt det är att ha med tv i mediemixen, inte bara för att tv i sig ger bra effekt, utan för att tv även gör det möjligt för andra medier att prestera bättre.

Boostar andra medier.png

Källa: Demand Generation, november 2019, MediaCom/Wavemaker/Gain Theory.