Skip to main content

Tittare är mer mottagliga för reklam som visas på tv och play-tjänster

I en undersökning, som genomförts av Seven One Media och Modenbach & Neumuller, framgår det att reklam som visas på tv och play-tjänster når ut bättre till tittarna och får en större effekt än reklam som visas i medier där användaren är mer aktiv.

Ett typiskt sätt av att titta på tv är i ett avslappnat och mottagligt läge som inte kräver någon speciell aktivitet från tittaren eftersom programmen är förbestämda, vilket gör att tittaren själv inte behöver ta några beslut. Den här typen av tittande benämns som att de tittar i ett ”tillbakalutat läge”. Play-tjänster som TV4 Play kräver lite mer engagemang eftersom användaren själv navigerar genom allt innehåll och letar efter specifika program men sen när de har tagit ett beslut, kan de skifta till ett avslappnat och tillbakalutat läge, precis som med linjär-tv.

I kontrast är ett så kallat “framåtlutat” medieanvändande mer aktivt och syftesdrivet. Exempelvis blir nyhetsflödet på Facebook läst på ett ganska koncentrerat och fokuserat sätt. Youtube-användare söker efter specifikt innehåll eller bläddrar bland förslagen för att sedan kolla hela eller delar av videon för att sen snabbt gå till nästa video. När tittaren är i ett framåtlutat läge är den mer aktiv jämfört med när den tittar på innehåll på tv/VOD (video on demand). Nackdelen med att användaren är mer aktiv är att reklamavbrott blir ett större avbrott och mer störande.

I en undersökning från Seven One Media och Modenbach & Neumuller fick 100 vuxna mellan 18-59 år sitta i sin hemmamiljö och kolla på sina egna enheter samtidigt som deras beteende mättes via avancerade metoder som eye-tracking och hudens elektriska ledningsförmåga för att mäta deras aktivitet (skin conductance response) samt ansiktsmusklernas spänning för att mäta känslointensiteten. Undersökningen visade att uppmärksamheten för reklam är högre när användaren är ”tillbakalutad”, vilket gör att reklambudskapet blir mer effektivt. Det visade sig nämligen att tittarna är lika aktiva när de tittar på innehållet på tv:n som när de tittar på tv-reklamen.