Skip to main content

Tv har en hög räckvidd och når många

Tv är ett effektivt medie för att bygga varumärke både för att det har en hög räckvidd och en hög spenderad tid hos tittarna. Tv är dessutom ett audiovisuellt medie där rörlig bild och ljud förmedlar emotionell kommunikation bäst.

Tv totalt, linjärt plus online, har en daglig räckvidd bland Sveriges befolkning på 89 procent, vilket gör tv till det medie som flest svenskar tar del av en genomsnittlig dag. Här nedan ser du den dagliga räckvidden fördelat på huvudmedie och mediebolag.

Daglig räckvidd_huvudmedie_mediebolag.png

Källa: Nordicom, Sveriges Mediebarometer 2022 (målgrupp: alla 9-85 år). MMS total-tv, april 2023 (målgrupp: alla över 3 år).

Varför är det viktigt med räckvidd?

Forskning visar att för att ett varumärke ska växa behöver varumärket konstant nå ut till nya potentiella kunder, vilket uppnås genom att företagets kommunikation når ut till så många som möjligt (Byron Sharp, How Brands Grow och Wiemer Snijders, Eat Your Greens).

Ur IPA’s (The Institute of Practitioners in Advertising) databank kunde forskarna Les Binet och Peter Field även hitta mönster som bevisade att räckvidd är starkt sammankopplat med effektiva kampanjer. Korrelationen mellan dem var stark och statistiskt signifikant. De som använde tv-reklam för att nå ut med sin kampanj var i snitt 29 procent mer benägna att nå större effekt på sin verksamhet, gällande antingen vinst, försäljning, marknadsandel, penetration, lojalitet eller priskänslighet.

Citat-Les-Binet.jpg


Varje vecka har tv, linjärt och digitalt, över 90 procent räckvidd och en tittartid på nästan 13 timmar, vilket gör att tv både når många samt har en hög spenderad tid.

Veckoräckvidd_per medie.png

Källa: Nordicom, Sveriges Mediebarometer 2022 (målgrupp: alla 9-85 år). MMS Trend & Tema Q1 2023 (målgrupp: alla över 9 år).