Skip to main content

Tv ger tillbaka mest per spenderad krona

I studien Ebiquity and Gain Theory från Thinkbox går det, via ekonomisk modellering och en statistisk datamodell, att särskilja den effekt som kommer från varje enskilt media i marknadsföringen. Där visade det sig att tv är det medie som ger tillbaka mest per spenderad krona.

Totalt ingick över 1 900 kampanjer i studien och i bilden nedan framgår ROI (return on investment) för varje media inom en 3-årsperiod. ROI visar hur mycket annonsören får tillbaka i försäljning eller vinst på varje investerad krona i respektive reklammedie.

ROI.png

Källa: Ebiquity and Gain Theory, Thinkbox (studie med 1 900 kampanjer). ROI per media under en tidsperiod på tre år.


Tv är det medie med högst ROI i studien där varje investerad krona i reklam i tv ger tillbaka 4 kronor och 20 öre i försäljning. På andra plats, efter tv, kommer print som även det fortfarande levererar bra effekt per investerad krona, det vill säga 2 kronor och 43 öre tillbaka. Det medie som ger tredje bäst avkastning per krona är online-video, som i snitt ger tillbaka 2 kronor och 35 öre per investerad krona. Sedan kommer radio och därefter är det ett stort hopp ner till utomhusreklam där annonsören får tillbaka 1 krona och 15 öre för varje investerad krona.

Det enda medie som inte levererar positiv ROI är online display, vilket har fastställts i flera olika liknande studier, och nu även här där online display ger tillbaka 84 öre på varje investerad krona.