Skip to main content

Tv är ett emotionellt medie

Reklam i tv väcker mer känslor än reklam i andra medier. Enligt studier från forskarna Les Binet och Peter Field är emotionell reklam dessutom det mest effektiva sättet för att bygga varumärke. Anledningen är att det är minnesvärt oavsett om mottagaren är intresserad av produkten vid tillfället eller inte.

Reklam som väcker känslor bygger långsiktiga minnesstrukturer, vilket gör att emotioner och känslor är mer effektiva än bara meddelanden eller uppmaningar i reklambudskapet. Emotionell reklam fungerar även allra bäst på audiovisuella medier, det vill säga medier med bild och ljud. Som exempel uppger 58 procent att tv är det medie där det är störst sannolikhet att de upplever reklam som väcker känslor.

vacker kanslor.png

Källa: WARC