Skip to main content

Insikt  

Framtiden är AVOD… eller?

Stora bolag som Kantar och Dentsu rapporterar om att AVOD, reklamfinansierade streamingtjänster, är framtiden. Kantar menar i sin rapport ”Media Trends and Predictions 2023” att AVOD ökar sin penetration och att det kommer att fortsätta, inte minst när Netflix kliver in på marknaden. Dentsu är inne på samma linje och skriver i sin rapport ”2023 Media Trends” att ”AVOD eats SVOD – Ad-funded video platform is set to overtake subscription channels with time, as major streaming platforms are adding ad-funded tiers.”.

Med det här sagt lyfter Kantar även fram att den här typen av annonsfinansierad streaming riskerar att skapa två typer av tittare. En som har mindre disponibel inkomst som därför i större utsträckning väljer AVOD-tjänster och riskerar att överexponeras av annonsering. En annan som är den med högre disponibel inkomst, som på grund av sin köpkraft ofta är mest attraktiv för annonsörerna, som söker sig till SVOD-tjänster och därmed blir svårare att nå.

En växande AVOD-användning bör logiskt sett även betyda att konsumenterna säger upp sina prenumerationstjänster i högre utsträckning men den trenden syns än så länge inte i Sverige. Mediavision rapporterade i oktober 2022 att hushållens medieutgifter ökar trots ekonomisk oro. I snitt spenderar hushållen 714 kr per månad på media och av de här står video för merparten, nämligen 423 kr. Det finns dock tecken på att det kan förändras och en tredjedel av hushållen menar att de skulle minska sina medieutgifter om deras ekonomiska situation skulle försämras på grund av en lågkonjunktur.

För mer och djupare information, läs mer i Kantars och Dentsus rapporter:

Kantars rapport Media Trends and Predictions 2023 
Dentsus rapport 2023 Media Trends