Skip to main content

Insikt  

Håll i marknadsföringen och få en starkare position på marknaden

Under svåra tider är det många företag som får krav på sig att minska kostnaderna. Ett av de enklaste och snabbaste sätten att göra det på är att minska eller stoppa medieinvesteringarna. Men, ett flertal forskare och professorer inom marknadsföring har gång på gång visat att de företag som har möjlighet att hålla i sin marknadsföring under osäkra tider är de som kommer ut starkast på andra sidan. Här är därför några enkla råd inför nästa års mediestrategiska arbete.


Agera som vanligt

Enligt Jenni Romaniuk från marknadsföringsinstitutet Ehrenberg Bass Institute är det bäst att agera på samma sätt i kristider som i stabila och bra tider. Det betyder: se över prisbilden, produktionskostnaderna och distributionen för att på så sätt behålla marginalerna.


Tänk till kring målgrupperna

I tuffa tider blir konsumenterna mer kostnadsmedvetna. De tenderar då att bli mindre fokuserade på dyra och lyxiga varumärken och blir även mindre lojala mot sina favoritvarumärken. Det är därför viktigt att inte rikta sig för snävt i sin marknadsföring utan även försöka nå nya målgrupper för att bibehålla så mycket försäljningsvolym som möjligt.


Never waste a good crisis

Winston Churchill sägs ha sagt ”Never waste a good crisis” och oavsett om det är sant eller inte ligger det något i de orden. Det finns faktiskt fördelar som man kan försöka utnyttja och en sådan är att man under en finansiell nedgång sannolikt möter mindre konkurrens inom sin bransch och därför har goda möjligheter att öka sin Share of Voice. Det är betydelsefullt eftersom forskning från bland annat JP Jones visar att om man ökar sin ESOV (SOV-SOM) så går det att ta fler marknadsandelar.