Skip to main content

Event  

I fokus under TV4 Growth Business Day 2022: Kunskap och insikt om att bli framgångsrik i en ny samtid

Den 21 september genomfördes TV4 Growth Business Day i en fullsatt aula på Norra Latin i Stockholm. Under eftermiddagen samlade TV4 forskare och representanter från näringslivet för att få svar på vilka som är de nya framgångsfaktorerna i en förändrad värld. Moderator Kjell A. Nordström tog emot såväl internationella som svenska gäster på scenen och pratade bland annat om världsläget, beslutsfattande, framtidens kompetenser, varumärkesarbeten och om hur tillväxt skapas.

Se delar av dagen i efterhand på TV4 Play 

Dagen började med en mingellunch innan Kjell A. Nordström och Malin Häger, försäljningsdirektör reklam Norden TV4 Media, hälsade välkomna och berättade om syftet med dagen.

- Vi jobbar med att försöka förändra den kultur vi har till alltmer evidensbaserad och när vi pratar med våra kunder och samarbetspartners så uppfattar vi att de är i samma behov av att lära nytt och släppa gammal kunskap. Därför har vi bjudit in näringsliv och den akademiska världen för att se om vi helt enkelt kan göra det tillsammans, sa Malin Häger.

Kjell A. Nordström tog därefter vid och gav en bild över världsläget just nu och om hur pandemin, klimatkrisen och kriget har utmanat tron på globalisering och stordrift. Därefter fick han sällskap av Jens B. Nordström, ekonomijournalist och politisk kommentator från TV4. Han gav en lägesrapport över hur Sverige mår efter riksdagsvalet men berörde även de högst aktuella räntehöjningarna.

Den första internationella gästen var professor Olivier Sibony från handelshögskolan HEC i Paris som både har forskat i och skrivit flera böcker om beslutsfattande. Han pratade om brus som ett samlingsnamn för slumpmässiga, osynliga störningar som påverkar oss vid beslut men gav även konkreta tips på hur det går att reducera de här störningarna för att kunna ta klokare affärsbeslut. Olivier sa bland annat:

- Take a situation where you are making a professional judgment. For instance, deciding to hire someone or setting a price of a product that you want to sell. You think this is a decision where you are making the best possible judgment. But in fact, your judgment is subject to something we call noise which is variability that you are not aware of. Your judgment could have been a bit different in one direction or the other or sometimes quite a bit different. How can you try to reduce that noise? There are many ways, but probably the best is to have a number of different people try to make the same judgment independently of you, independently of one and other not knowing what the other are saying or thinking - and then taking the average of those judgments. That is guaranteed to reduce noise.

Efter Olivier Sibony välkomnades den första av tre paneler för att diskutera hur företag fattar beslut i en osäker värld – och hur det går att påverka olika kunders beslut. Medverkande i panelen var Adam Kostyál, europeisk noteringschef på Nasdaq/Stockholmsbörsen, Ann Carlsson Meyer, vd på Systembolaget, Katharina Paoli Brunat, vd på Nudgd, Lina Håkansdotter, chef för samhällskontakter på H2 Green Steel, och Reza Shomali, utvecklingschef på Ikea Sverige.

Kjell gästades sen av ytterligare en internationell gäst, nämligen David Epstein som bland annat är författare till boken Bredd. David gav nya perspektiv på vilken typ av kompetens som organisationer behöver för att skapa den flexibilitet som är nödvändig för att bli framgångsrika. Han menar på att generalisten, den som har en stor bredd i sin kunskap, har bättre förutsättningar än specialisten inom komplexa och oförutsägbara områden. David Epstein sa bland annat:

- I want future employers to keep this phrase in mind: When you get fit it looks like grit. That means that when people have a good match between their interests and abilities in the work that they do, they perform better and burn out less. So, you want some system that allows people to at least get a view into other roles in the organization so that they can improve their fit.

Den andra panelen samtalade kring hur det går att få in fler perspektiv i olika organisationer och vilken kompetens som de anser behövs på morgondagens arbetsplats. Medverkande var Cissi Elwin, vd på Chefakademin, Fredrik Hillelson, vd och grundare av Novare, och Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm.

Kjell gästades sen av professor Jenni Romaniuk för att prata om hur man skapar starka varumärken. Hon summerade det bland annat såhär:

- We have been through a lot in the last couple of years so it’s easy to assume that we have to throw out the rulebook and that everything needs to change. But the reality is how brands grow hasn’t changed. So even though some of the circumstances might vary the fundamentals still remain the same.

Kjell A. Nordström tog sen samtalet vidare tillsammans med managementkonsulten Fredrik Hallberg som pratade om hur tillväxt skapas. Därefter fortsatte diskussionen i ett sista panelsamtal där fokus låg på hur det går att framtidssäkra en affär och ett varumärke. Medverkande i den här panelen var Ayad Al-Saffar, ägare och koncernchef för Ur & Penn och Åhléns, Cecilia Beck-Friis, vd på Hemnet, David Sandström, global marknadschef för Klarna, Karin Bodin, koncern-vd på Polarbröd, och Patrick Axzell, vd på Orkla Confectionery & Snacks Sverige.

Avslutade gjorde TV4:s vice vd Mathias Berg och Malin Häger för att prata om reklamaffären och om hur TV4 är med och driver tillväxt.

Eftermiddagen rundades sen av med ett mingel där TV4:s representanter fick möjlighet att träffa alla gäster.

Foto ovan: Joakim Ström