Skip to main content

Nyhet  

MMS förändrar för att kunna mäta total-tv

Under hösten förändrar och lanserar MMS stegvis nya mätningar för att kunna redovisa en totalvaluta för tv och onlinevideo, så kallat total-tv. I och med förändringen möjliggörs en samlad analys för hur tittandet fördelar sig över hushållens olika skärmar och plattformar. Ta del av när och hur allt förändras här.

I dag sker det första steget i MMS förändring för att kunna lansera en totalmätning av video senare i år. Totalmätningen innebär att alla plattformar, kanaler och sajter mäts tillsammans och att dygnsresultaten redovisar tittandet på hushållets alla skärmar, det vill säga tv, dator, surfplattor och mobil.

- Med de förändringar som sker får branschen tillgång till en världsledande total-tv-mätning. Detta är unikt i dess omfattning och man kommer att kunna följa konsumtion från övergripande total och ner på program och enskild reklam över alla plattformar, säger Mikael Ekelöf, styrelseledamot i MMS och Director of Ad Business Development på TV/Media.

Det första steget i förändringen sker i dag den 28 september. I dag byter MMS leverantör av onlinedata från ComScore till Nielsen, vilket lägger grunden till att kunna mäta total-tv, och då inkluderas tillsammanstittande i MMS publikmått som räckvidd och rating. Den digitala mätningen kommer således att redovisas högre än tidigare. När det här sker kommer det inte att vara möjligt att analysera online data över brytdatumet. Det innebär att till exempel en reklamkampanj som stäcker sig över den 28 september behöver följas upp i två delar.

Nästkommande steg i förändringen sker den 4 oktober med data från den 3 oktober. Det är den första dagen data med linjära tittarsiffror baseras på den nya mätningsmodellen, där även hushåll utan tv är medräknande. Tidigare har man viktat tittande med utgångspunkt att alla hushåll har tillgång till en tv-apparat. Förändringen innebär att de linjära tittarsiffrorna i sin helhet redovisas lägre än tidigare, vilket är väntat.

Sista steget är lanseringen, när MMS börjar redovisa en total tittarsiffra för linjärt och digitalt tittande. Lanseringen sker i december, exakt datum är inte satt i dagsläget.

Om MMS

MMS är ett branschorgan som mäter svenskarnas tittande på program, klipp och reklam på tv och online. Mätningarna fungerar som mediebranschens valuta för rörlig bild. MMS utvecklar metoder för mätningar av rörlig bild, bevakar trender och publicerar rapporter och undersökningar. Läs mer här

 

Senaste nyheter