Skip to main content

TV4 Growth  

Utbildning den 11 maj: Öka dina färdigheter och kunskaper inom marknadskommunikation

Nu för tiden pratar många om att de ska arbeta datadrivet, men vad innebär det konkret för dig som ska utvärdera effekten och ta bättre beslut i det nya medielandskapet? Under förmiddagen den 11 maj bjuder TV4 och Polarsken in till en utbildning i Stockholm där komplexiteten kring att fatta beslut och utvärdera effekt baserat på data utforskas.

Under utbildningen får du även en inblick i de utmaningar som många företag i dag möter och hur vetenskapen kan hjälpa dig att förstå dina kunder ännu bättre. Dessutom lyfts tv:s kraftfulla roll i framtidens mediemix.

Vad du får med dig:

  • Bättre förståelse för det komplexa med att arbeta datadrivet
  • Insikt i hur vetenskapen kan hjälpa dig att förstå dina kunders beteenden ännu bättre
  • Ökad förståelse för gemensamma utmaningar med dagens mätsystem
  • Hur tv driver tillväxt och långsiktig effekt
  • Hur tv skapar mental tillgänglighet
  • Erfarenheter från branschkollegor

Utbildningen riktar sig till dig som har en beslutsfattande roll inom marknadskommunikation.

Läs mer och anmäl dig