Skip to main content

Nyhet  

"Huvudstrategin för 2024 är att förenkla"

- Rikard Sjöberg, försäljningsdirektör TV4

DEL AV JULKALENDERN  LUCKA 23  

Nya smartare självservicesystem, förenklad prislista och produkter och lösningar som passar alla kunder oavsett budget. Rikard Sjöberg, försäljningsdirektör på TV4, berättar om TV4:s erbjudande under 2024 som ska förenkla och trygga annonsörer i ett komplext medielandskap.

Hur kan TV4 bidra till att lösa kundernas utmaningar under 2024?

- Vi jobbar intensivt med att erbjuda hela vårt produktutbud till alla annonsörssegment. Under 2024 tar vi ytterligare steg mot att göra det enklare att köpa reklamtid hos oss. Genom att automatisera och förenkla köpprocessen ska vi kunna stötta alla kunder, oavsett storlek på budget. Det sker dels genom att vi implementerar nya smartare självservicesystem, dels genom att vi förenklar och harmoniserar prislistan med produkter och lösningar för alla behov. Kort sagt är huvudstrategin för 2024 att förenkla för annonsörerna.

Vad händer med priserna 2024?

- Vi gör små justeringar. Vi fokuserar på räckviddsoptimering och kostnadseffektiva köpmöjligheter som är i linje med vad våra kunder har efterfrågat.

Vilka lärdomar från 2023 tar du med dig in i 2024?

- Under 2023 har vi genomfört ett antal förändringar för att bygga ihop vårt linjära och digitala erbjudande. Vi levererar tv oavsett plattform och distribution. Jag tar med mig att vi på ett enkelt sätt fortsätter att förklara för marknaden, att tv definieras av kraften i de egenskaper som bygger annonsupplevelsen – inte huruvida distributionen är digital eller analog.

Vilka frågor tror du kommer att vara avgörande för mediabranschen under 2024?

- Det finns flera centrala frågor som bubblar ute på den internationella marknaden och som spiller över på vår lokala marknad. Zoomar vi in på tv-medier handlar det om vikten av attention, styrkan med CTV samt värdet av transparens inom programmatic, men också om hur vi som bransch ska kunna engagera yngre användare. I slutändan tror jag att det handlar om att vår bransch behöver vara öppen och tillgänglig för att alla annonsörer ska kunna känna sig trygga i dagens komplexa medielandskap.