Skip to main content

Insikt  

Så skapar du mental tillgänglighet genom marknadsföring

DEL AV JULKALENDERN  LUCKA 20  

I en ny studie, genomförd av Ehrenberg-Bass Institute och TV4, framgår det att nyckeln till en hållbar tillväxt är hög penetration och att tyngdpunkten i marknadsföringen därför bör ligga på att attrahera fler köpare inom sin kategori snarare än att investera i ökad lojalitet bland befintliga kunder. Men hur skapar ett varumärke mental tillgänglighet genom marknadsföring?

Den person som har ansvar för marknadskommunikationen på ett företag bör alltid sträva efter att använda medieslag som bygger och uppdaterar minnesstrukturer och därmed påminner konsumenten om varumärket. På så sätt byggs en mental tillgänglighet hos kunden, vilket ökar chansen till att fler överväger att välja det varumärket framför konkurrenternas.

Att maximera räckvidden så kostnadseffektivt som möjligt över tid är därmed avgörande för att skapa tillväxt. Alla medier bör därför utvärderas utifrån räckvidd och förmågan att bygga mental tillgänglighet snarare än på direkt merförsäljning och på kampanjbasis. Att fånga konsumentens uppmärksamhet, ständigt påminna om varumärket och bygga emotionella värden är generellt sett den bästa utgångspunkten vid medieval. Det är dock viktigt att inte glömma bort att vissa varumärken är säsongsbetonade och att det är då även är bra att skapa aktualitet och aktivering mer fokuserat under vissa perioder.

Mediets uppgift är därmed att maximera räckvidd bland kategoriköparna, bygga och uppdatera minnesstrukturer, bygga emotionella värden och arbeta med kontinuitet.

Distinctive Assets.jpg

Rekommendationer kring kreativ utformning

För att bygga och stärka ditt varumärke på det mest effektiva sättet finns det även flera centrala rekommendationer som gäller för det kreativa uttaget.

  • Vara tydlig och konsekvent i den kreativa utformningen, det vill säga etablera en distinkt varumärkesidentitet som utmärker sig från konkurrenterna.
  • Använd särskiljande visuella element för att göra det tydligt att det är ditt varumärke som är avsändaren.
  • Fånga målgruppens uppmärksamhet med minnesvärda annonser som väcker emotionella reaktioner. Ljud och bild i kombination har visat sig stärka möjligheterna att hitta minneslänkarna till respektive varumärkes uttryck och bryter igenom distraktioner som kan uppstå vid annonskonsumtionstillfället. Läs mer om hur ljud och bild kompletterar varandra.
  • I huvudsak påminna om varumärket. Ditt varumärke bör vara hjälten i din berättelse och alltid vara i fokus.

Slutligen, de visuella och stilistiska elementen är avgörande för att skapa igenkänning och differentiering i marknaden men var inte rädd för att fortsätta att utveckla och uppdatera dina särskiljande varumärkestillgångar (distinctive assets). Målet är att påminna människor om ditt varumärke och göra det lätt för dem att notera och välja dina produkter. Genom att följa de här riktlinjerna kan du effektivt stärka ditt varumärke och öka din genomslagskraft på marknaden.

Källa: Ehrenberg-Bass Institute