Skip to main content

Insikt  

Drivkrafter för lönsam annonsering - topp 10

Vet du hur du får ut mest lönsamhet av dina medieinvesteringar? Glöm säsongsvariationer, 60/40-regler, målgrupper och targeting. En studie från Kantar visar tydligt att det som är absolut viktigast för om annonsering ska ge pengar tillbaka är varumärkets storlek och hög kreativitet.

Som visas i tabellen nedan tenderar det att inte stämma överrens med vad marknadsförare i allmänhet tror har betydelse, vilket gör att mängder av marknadsföring fokuserar på fel saker.

Drivkrafter för lönsamhet.png

Det viktigaste att fokusera på är alltså att skapa bra och kreativ reklam och samtidigt hela tiden verka för att få varumärket att växa. Det kan sättas i relation till empiriska studier från bland annat Byron Sharp (Ehrenberg Bass Institute) som visar att varumärkestillväxt bäst uppnås genom ökad penetration och genom att nå nya kundgrupper.

Eftersom konsumenter har en benägenhet att inte vara speciellt lojala och att merparten av alla köp genomförs av sällanköpare av ett varumärke finns det därför stor vinning i att rikta sin marknadsföring så brett som möjligt för att hela tiden öka möjligheten att bli vald.

Läs mer om studien