Skip to main content

Nyhet  

TV4 anpassar sin säljorganisation för att möta nya behov

Försäljningsavdelningen bemannar organisationen med ny kompetens när kraven på nya köpsätt ökar från marknaden.

Förändringarna fokuserar på satsningen på programmatic och automatisering. I mars öppnade TV4 hela sitt annonslager för programmatiska köp och en ny selfserviceplattform för annonsörer lanseras i sommar för att fullt ut vara igång till hösten.

– Vi vill sänka trösklarna och göra oss tillgängliga för alla typer av kunder oavsett storlek, säger Rikard Sjöberg, försäljningsdirektör på TV4.

Huvudstrategin för 2024 är att förenkla för alla typer av annonsörer genom att automatisera och göra köpprocessen enklare.

– För att möta dessa behov krävs att vi fortsätter att satsa på de duktiga medarbetare vi har parallellt med att rekrytera  ny kompetens.

Under de senaste månaderna har 13 nya medarbetare anställts i form av programmatiska specialister samt nya chefer för att ytterligare bredda erbjudandet till alla kunder.

Nya chefstjänster

Sandra Holmén, Head of adplanning, började i maj - tidigare account manager på TV4.

Gustaf Möllefors Head of programmatic, började i maj - tidigare på Schibsted.

Henrik Norgren Head of business and relations, agencies - tidigare ingick han i teamet han nu blir chef över.

Erik Skoglund, försäljningschef - tidigare Carat.

TBA. Head of partners and selfservice