Skip to main content

Nyhet  

TV4 börjar mäta faktiska tittare - även digitalt

Tack vare nya mätmetoder tar TV4 nästa steg i det digitala annonserbjudandet. TV4 blir därmed en av de första medieaktörerna i världen med att mäta faktiska tittare digitalt och gör det möjligt för annonsörerna att köpa reklam baserat på tittarkontakter även i digitala kampanjer.

Den digitala räckvidden har en uppsjö av olika sätt att mätas på och det vanligaste är att mäta antalet uppspelningar. Mediemätning i Skandinavien, förkortat MMS, mäter rörlig bild i Sverige och lanserade under hösten en ny mätning för digital reklam. Den nya mätningen kan få fram den faktiska publiken, antalet faktiska tittare och vilka de är. Det innefattar allt tittande, även det så kallade tillsammanstittandet, det vill säga när flera personer tittar samtidigt. Den nya mätningen från MMS möjliggör för TV4 att börja sälja tittare och tittarkontakter för annonsörer även digitalt.

- Det nya sättet att mäta på ger stora fördelar för annonsörer som får en mer exakt räckvidd av kampanjer. Nu får annonsören veta precis hur många som har tittat på deras annonser, inte bara hur många uppspelningar som annonsen har fått. En uppspelning säger inte nödvändigtvis att någon har tittat eller hur många som tittar samtidigt. Att i stället mäta det faktiska tittandet är unikt i en digital miljö och gör att vi tar täten i att ge våra annonsörer en så exakt bild av deras räckvidd vid annonsköp som möjligt, säger Rikard Sjöberg försäljningsdirektör på TV4.

TV4 är bland de första i världen med att börja sälja antal tittare i stället för uppspelningar digitalt. Tittare hör traditionellt till den linjära tv-floran och digitalt har det varit svårt att ta fram mätverktyg som säger något om tittarna och tittarkontakten fram tills nu. Traditionella mått som räckvidd blir nu ännu mer relevanta när det utgår från antalet individer och inte antal enheter, konton eller cookies.

- För tittarna är det innehållet som är viktigast, inte var eller på vilken plattform de konsumerar det på. Detsamma tycker vi ska gälla för våra annonsörer när de köper annonsutrymme hos TV4, avslutar Rikard Sjöberg försäljningsdirektör på TV4.