Skip to main content

TV4 Growth  

TV4 Growth Business Day 2023 – en dag där myter “debunkades”

Moderator Kjell A. Nordström och TV4:s vd Mathias Berg inledde TV4 Growth Business Day 2023.

I går, den 13 september, genomfördes TV4 Growth Business Day 2023 på Sergel Hub i Stockholm. Under eftermiddagen fanns några av världens främsta forskare på plats. Tillsammans med representanter från näringslivet inspirerade de till nya klokare beslut och strategier för framtidens outnyttjade affärer och stack dessutom hål på ett flertal myter inom strategi och marknadsföring. Moderator var Kjell A. Nordström.

Se delar av eventet i efterhand. 

Dagen började med en mingellunch innan moderator Kjell A. Nordström hälsade alla gäster välkomna. Kjell välkomnade därefter TV4:s vd Mathias Berg upp på scenen och de berättade tillsammans om dagens tema ”Debunk. Know better. Do Better.” som syftade till att sticka hål på myter genom att lyfta fram fakta för att avslöja vad som är en myt och vad som är sanning. Efter att även ha gått igenom agendan för dagen pratade de om mediebranschen i stort, hur nyheter och underhållning konsumeras, hur konsumenter väljer att betala för innehåll - det vill säga med tid eller pengar – och om TV4:s strategi och innehåll framöver.

Därefter gav Ann Tiberg, politisk kommentator på TV4, en bild av samtiden och om vikten av trovärdig journalistik. Kjell A. Nordström belyste sen själv hur de senaste årens kriser i form av bland annat krig, pandemi och klimatförändringar även har pressat samhället till snabb utveckling och hur städerna och samhällets förändrats - och förändras - med det.

Sen välkomnades dagens första panel för att prata om hållbar konsumtion, olika affärsmodeller och om AI:s roll i samhället. Medverkande i panelen var August Bard-Bringéus, vd och grundare Asket, Karl Andersson, grundare Matsmart, Oliver Edholm, vd och grundare Depict, och Susanne Najafi, investerare och grundare Backing Minds.

Den första internationella gästen på scenen var Nassim Nicholas Taleb som är doktor i ekonomi, professor i riskteknik, statistiker, forskare, författare och före detta hedgefondförvaltare. Han är känd för sina teorier om osäkerhet och oväntade händelser och hur individer och organisationer bör förhålla sig till dem, vilket han även delade med sig av till publiken. Han hjälpte sen även till att slå hål på ett par myter, bland annat huruvida det går att basera beslut enbart på erfarenhet.

Dagens andra panel pratade därefter om hur de arbetar med riskhantering och oväntade händelser inom sina bolag. Medverkande i panelen var Magnus Wikner, koncernchef Ving/Nordic Leisure Travel Group, Maria Erdmann, vd GodEl, Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef Konjunkturinstitutet, Ylva Wessén, vd och koncernchef Folksamgruppen.

Efter en kort fikapaus var det dags för dagens andra internationella gäst: professor Rachel Kennedy som dessutom är en av grundarna till Ehrenberg-Bass Institute - världens största institut för marknadsforskning. Hon berättade om forskning kring kundbeteende och köpbeslut och hjälpte även hon till att slå hål på ett flertal myter kring marknadsföring. Dessutom berättade hon om en forskningsstudie som för första gången baseras på varumärken på den svenska marknaden som visade på att svenska varumärken till stor del har likheter med internationella varumärken.

Efter att Rachel lämnat scenen bjöd Kjell A. Nordström upp Andreas Wallin, Nordic Media Manager på Lantmännen, som delade med sig av hur de arbetar efter evidensbaserade principer i sin marknadsföring.

Kjell gästades sen av Rikard Sjöberg, försäljningsdirektör på TV4. Rikard berättade bland annat om hur TV4 uppmuntrar till ett mer evidensbaserat angreppssätt inom sitt skrå, om ny teknik och om framtidens reklamaffär.

Publiken fick sen under en kort stund prata med sin granne om – och i så fall hur – de jobbar evidensbaserat och om det är någon forskning som de saknar för att kunna göra det. Kjell gick runt i lokalen och lyssnade på gästernas samtal.

Den tredje och sista internationella gästen för dagen var Jérôme Barthélemy, professor i strategi och ledarskap vid ESSEC Business School i Frankrike som även är aktuell med boken Myths of Strategy som sticker hål på - debunkar - ett 30-tal allmänt accepterade myter om affärsstrategi, vilket även fick fokus under eventet. Bland annat hur du kan komma starkare ur en lågkonjunktur genom att investera samtidigt som du ser över kostnaderna.

Efter att Jérôme Barthélemy lämnat scenen tog en ny panel vid. De berättade om olika myter som de har stött på och hur de själva går till väga i deras strategiarbete. Medverkande i panelen var Joachim Knudsen, vd McDonald's Sverige, Pär Svärdson, vd och grundare Apotea, Stefan Ytterborn, vd och grundare Cake.

Ann Tiberg gjorde sen återigen entré på scenen för att summera eftermiddagen tillsammans med Kjell. Eftermiddagen rundades av med ett mingel där scengästerna och TV4:s representanter fick möjlighet att träffa alla gäster.