Skip to main content

Nyhet  

TV4 lanserar färdigspelad kontakt som standard på TV4 Play

TV4 höjer nu standarden och värdet på sitt annonsörserbjudande online. Från och med årsskiftet införs en leveransgaranti på att reklamfilmerna på TV4 Play ses i sin helhet, utan att det kostar annonsörerna något extra. ”Rimligt och rätt att ta det här steget nu”, säger försäljningsdirektören Malin Häger.

Frågor om transparens, mätbarhet, viewability och effekt har blivit allt viktigare för annonsköparna i takt med att den digitala annonsmarknaden utvecklats och mognat. TV4 tar nu ytterligare ett steg mot att öka både värdet och kvalitén för annonsörerna.

Från och med årsskiftet ändrar TV4 grundförutsättningen för sin reklamförsäljning på TV4 Play och inför det nya måttet cost per completed view (CPCV, färdigspelad kontakt) som garanti på alla direktbokade digitala onlineprodukter. Det innebär att ingen annonsör kommer att behöva betala för annonser som inte har visats i sin helhet på TV4 Play. Att reklamfilmen har spelats klart verifieras dessutom av MMS/comScore, helt utan extra kostnad för annonsören.

- Det känns både rimligt och rätt att vi nu tar det här steget, och höjer såväl kvalitetsnivån och standarden för vårt erbjudande mot alla Sveriges annonsörer. Från 1 januari kommer vi bara ta betalt av våra annonsörer när deras reklam har visats i sin helhet, och mottagaren har haft möjlighet att ta del av hela budskapet, säger TV4:s försäljningsdirektör Malin Häger.

TV4 har redan i dag en completion rate på mellan 95 och 98 procent på reklamvisningarna, men höjer nu alltså standarden till 100 procent, och lämnar därmed också den tidigare metoden att ta betalt för en impression.

- Completion rate är ett kvalitetsmått som redan i dag mäts av MMS, och det ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder att enbart betala för reklamvisningar som har spelats klart genom att mäta färdigspelade kontakter i stället för impressions. Tillsammans med andra kvalitetsparametrar som viewability, skärmtäckning, ljud och spelarstorlek vet vi att det här är något annonsmarknaden efterfrågar. Då finns det inte någon anledning för oss att inte erbjuda det och ytterligare stärka värdet på våra produkter, utan att det kostar annonsörerna något extra, varken på mediepris eller för att oberoende verifiera, säger Malin Häger.

Förändringen träder alltså i kraft vid årsskiftet, vilket innebär att alla kampanjer och videoprodukter som från och med nu direktbokas på TV4 Play med start efter den 1 januari 2019 levereras som CPCV i stället för impressions, oavsett filmlängd.