Skip to main content

Case  

”Vår tillväxt är inte något som hänt över en natt utan handlar om en övertygelse med blicken mot horisonten”

- Ingvar Larsson, vd MQ Marqet

MQ har under de senaste åren gjort en varumärkesresa där de har sett över sitt sortiment och vilken position de har på den svenska marknaden. För att nå ut brett och illustrera MQ:s affär står TV4 för en betydande del av deras mediemix, vilket bland annat har bidragit till ett ökat intresse för deras sortiment.

Bakgrund

MQ är en konceptbutikskedja inom mode som har både e-handel och 90 fysiska butiker runt om i Sverige. Sedan en tid tillbaka är de även närvarande på åtta europeiska marknader via Zalando.

Under de senaste åren har de sett över sitt sortiment för att skapa ett tydligare erbjudande mot marknaden. De har bland annat identifierat vilka deras kunder är och vilken position de har på den svenska marknaden.

- Det går inte att köpa framgång genom marknadsföring, därför har vi lagt mycket tid och resurser på att skapa ett sortiment som håller och där vi erbjuder noga utvalda produkter av hög kvalitet som designas och tillverkas för att hålla länge. Vi ska vara folkligt premium, säger Ingvar Larsson, vd MQ Marqet.

MQ:s sortiment består i dag till 85 procent av egna varumärken och försäljningen är jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Målet är att öka kännedom om MQ och att skapa trafik till e-handeln och de fysiska butikerna.


Aktivering

I samband med att MQ uppdaterade och utvecklade sitt sortiment för att få fler att upptäcka deras utbud ville de nå ut brett och hitta nya kunder. MQ samarbetar med Molino PR gällande bland annat medieköp och Jessica Clarin Lindberg, vd och partner på Molino PR, förklarar valet av att synas hos TV4 som en del av mediemixen:

- TV4 står för en betydande – och betydelsefull – del av mediemixen eftersom rörligt är överlägset för att kunna visa hur plaggen sitter med hjälp av bild, ljud och modeller. På så vis får vi möjlighet att illustrera vad MQ:s affär är och skapa emotionella kopplingar till varumärket. TV4 når dessutom ut brett i hela landet där vi vet att många av TV4:s program når MQ:s målgrupp. Det finns inte riktigt någon annan aktör som kan uppfylla de här kriterierna.

Jessica fortsätter:

- Ett värde som också är viktigt att komma ihåg är att TV4 fortfarande är en garant för nyheter och underhållning och att de aktörer som syns där är seriösa. MQ:s sortiment är noga utvalt och det är noga utvalda kanaler och samarbetspartners. Det är alltså ingen slump att det ser ut som det gör – från sortiment till var MQ syns.

Med start hösten 2023 kommer MQ dessutom att installera tv-skärmar i de fysiska butikerna för att skapa ytterligare igenkänning till deras reklamkampanjer.


Resultat

Under de senaste åren har det visat sig att MQ:s uppdaterade sortiment, tillsammans med marknadsföringsstrategin, har fungerat bra. Det senaste räkenskapsåret har de bland annat sett en ökad tillväxt på trafiken till e-handeln med 40 procent. De har märkt att den till stor del beror på den ökade spontana kännedomen tack vare den nationella breda marknadsföringen via tv samt de förbättringar som har gjorts inom SEO.

- Vi kan se att när vi går med större kampanjer i tv så ökar trafiken till sajten. Vi ökar försäljning, vi ökar intresse och det kommer in fler kunder till de fysiska butikerna som frågar efter specifika produkter. Senast i går kom det in tjejer till butiken på Drottninggatan i Stockholm och frågade efter kläder som de hade sett på programledarna på TV4, säger Jessica.

Sedan 2020 har MQ även byggt upp en stor kundklubb som växer stadigt varje vecka. I nuläget har klubben cirka 660 000 medlemmar och antalet ökar för varje vecka, där deras sortiment lockar ett brett spann av kunder, både yngre och äldre.

- Vår tillväxt är inte något som hänt över en natt utan handlar om en övertygelse med blicken mot horisonten. Hela idén med marknadsföringen på tv har varit att bygga varumärkeskännedom och för det krävs långsiktighet och uthållighet. När vi nu har nått ut till den breda massan är det ett kvitto på att vårt sortiment och vår marknadsföringsstrategi har fungerat, avslutar Ingvar Larsson, vd MQ Marqet.

Under januari till maj 2023 har bolaget dessutom ökat sin försäljning mer än marknaden. Jämfört med samma period 2022 har bolaget vuxit med 8,3 procent jämfört med marknadens 2,3 procent.