Skip to main content

Insikt  

Varför tv är effektivt för mindre företag

Thinkbox, en av världens ledande analysföretag och främsta experter när det gäller effektivitet inom media/marknadskommunikation, har gjort ett flertal studier där tv gång på gång visar sig vara det mest effektiva mediet. De här studierna görs ofta på stora företag, men i en av deras senaste studier, As Seen on TV, tog de reda på om samma insikter kan appliceras på mindre företag. Så vad visade resultatet? Det visade att tv är väldigt effektivt även för mindre företag. Här nedan är några av anledningarna.

Annonsering som ökar kännedomen får säljdrivande annonsering att fungera ännu bättre
När ett företag överväger tv för första gången, bör det primära målet enligt studien vara att öka kännedomen om varumärket. När ett varumärke blir mer välkänt, kommer även framtida kampanjer som fokuserar mer på säljdrivande reklam (i stället för varumärkesbyggande reklam) att vara mer effektiva, vilket framgår av grafen nedan. I en annan studie från Thinkbox (Signalling Success) framgår det att det ger ett signalvärde bara av att synas i tv, för att företag uppfattas som mer trovärdiga och framgångsrika när de syns i tv i jämförelse med andra medier. Det är något som Thinkbox menar är speciellt nyttigt för mindre företag som vill växa och uppfattas som större än vad de är i dagsläget.

DIA-1_uppdaterat.png

Storleken på varumärket avgör hur mycket ett företag får tillbaka på medieinvesteringarna
Att bli mer välkänd och växa som företag är speciellt viktigt då själva storleken på ett företag är den främsta drivkraften till hur hög ROI (Return on investment) ett företag kan få på sina marknadsinvesteringar, vilket beror på kombinationen av hur tillgängligt det är att köpa företagets varor/tjänster och hur välkänt företaget är. Därför menar Thinkbox att mindre företags främsta mål bör vara att driva tillväxt och öka kännedomen om varumärket (där det för större företag bör vara en högre prioritet att öka intäkterna). Att öka intäkterna för mindre företag genom annonsering är utmanande på kort sikt eftersom mediakostnaderna är ungefär lika stora oavsett storleken på ditt företag, men ju större ett varumärke blir, desto enklare blir det att öka intäkterna genom annonsering. I flertalet andra studier, gjorda av bland annat Thinkbox och IPA, framgår det även att tv är det främsta mediet för att bygga sitt varumärke (läs gärna ”Thinkbox – Demand Generation och IPA – The Long and the Short of it”).
annonsera_diagram1.png

Tv är effektivt både på kort och på lång sikt
Enligt Thinkbox går det att skapa försäljning och få effekt genom annonsering på två olika sätt:

Kortsiktiga effekter kommer från människor som redan befinner sig på marknaden för en produkt/tjänst och som handlar en kort tid efter att de har exponerats för en annons.
Upprepade/återkommande effekter kommer från efterfrågan av framtida kunder (skapat av exponering av tidigare annonsering) och kunder som upprepar köp.

annonsera_diagram3.png
Tv ger effekt för mindre företag både på kort och på lång sikt. Enligt studien börjar tv leverera resultat från första veckan av kampanjen och i upp till 3-6 månader efter kampanjens slut. Enligt Thinkbox (Demand Generation) är tv det medie som ger bäst avkastning på lång sikt och näst bäst avkastning av alla medier på kort sikt.

annonsera_diagram4.png

 

Senaste nyheter