Skip to main content

Case  

”Vi ser ett lyft på försäljningen på e-handeln och att tv driver kännedom om varumärket”

- Cecilia Rudenstam, marknadsansvarig Hemtex

Hemtex har varit kund hos TV4 i över femton år och deras kommunikation har till stor del byggt på att driva trafik till butik med hjälp av erbjudanden. I samband med att de blev en del av Kid ASA under 2019 och att de i år fyller 50 år har gjort att de nu kompletterat sin taktiska kommunikation med varumärkesbyggande kampanjer för att skapa en långsiktig position på marknaden.

Bakgrund

Hemtex är en nordisk hemtextil- och inredningskedja med butiker och e-handel i Sverige, Finland och Estland. Sedan 2019 är de en del av den norska detaljhandels-koncernen Kid ASA, vilket gjorde att två varumärken tillsammans skulle hitta sin väg framåt. Det följdes av ett internt varumärkesarbete som började rullas ut externt under 2022. I samband med Hemtex 50-årsjubileum lanserades även ett nytt koncept under namnet ”Härligt att komma hem” under hösten 2023.

-  Vi ska fylla varumärket med emotionella värden och mänsklig närvaro - det ska kännas hemtrevligt. Ett hem är ett hem precis som man själv vill ha det. Det behöver inte följa några regler utan det viktigaste är att du har ett hem som du själv trivs i, säger Cecilia Rudenstam, marknadsansvarig på Hemtex.

Deras mål är att stärka varumärket ytterligare, öka preferensen och driva trafik till butik och e-handel.


Aktivering

Hemtex har varit kund hos TV4 i över 15 år och under de senaste åren har de även ökat sin investering ytterligare. Företaget samarbetar med mediebyrån Bizkit Havas för bland annat strategi och medieköp och Jessica Bergström, Account Director på Bizkit Havas, förklarar valet av att ha med TV4 i mediemixen:

-  Rörligt är en väsentlig del i den långsiktiga strategin där Hemtex har möjlighet att visa sina produkter på ett tilltalande sätt i olika miljöer och med den nya varumärkesfilmen förmedla känslan om att hemmet är en viktig del i människors liv. Vi har därför en balanserad mix av always on-marknadsföring som inkluderar en stor synlighet i tv eftersom en tydlig ljudidentitet och rörlig bild är det enda som kan driva det arbete som vi behöver göra för varumärket.

Jessica fortsätter:

-  TV4 spelar därför en betydelsefull roll i mediemixen, både historiskt och framåt, och är en kanal som tillsammans med övriga medieslag bidrar till att vi når ut brett till Hemtex primära målgrupp.

Hemtex har löpande kampanjerbjudanden över året och är närvarande i tv när de stora kampanjerna rullas ut. I och med deras nya varumärkesresa har de även påbörjat arbetet med att varva varumärkesfilmer med produktfilmer.

-  Vi vill bygga varumärke över tid men det har också varit svårt att släppa den taktiska marknadsföringen även i tv eftersom våra kunder är vana vid kommunikation som inkluderar erbjudanden. Det blir alltid en avvägning att bygga trafik och att driva varumärke, vilket gör att vi nu visar en varumärkesfilm och produktfilmer parallellt även i tv, säger Cecilia Rudenstam, marknadsansvarig på Hemtex.

Hemtex handplockar till stor del de format som de vill synas intill för att nå den primära målgruppen på det mest effektiva sättet - både vad gäller räckvidd och kostnad. Några av de formaten är Let’s Dance, Masked Singer och Sveriges mästerkock. På TV4 Play styr de även mot en något yngre målgrupp än vad de gör på TV4:s linjära kanaler.


Resultat

Sett till ett flertal marknadsmål har Hemtex synlighet hos TV4 visat på fina effekter under åren.

-  För att nå Hemtex målgrupp är TV4 oslagbart och passar som handen i handsken. Med bara en spot kan vi nå runt 15 procent av målgruppen. Det är många människor i vår målgrupp som vi kan nå på kort tid. Det som jag nu tycker är intressant med TV4 Play är även att storskärmstittandet ökar hela tiden, och är i dag ofta uppe på 75 procent av alla kontakter, säger Andreas Malmfält som är Broadcast Director på Bizkit Havas.

Effekten av synligheten syns bland annat genom en ökad trafik till deras e-handel.

-  När vi gör kampanjer är det svårt att mäta den direkta effekten i butik eftersom den påverkas av så många olika parametrar men vi ser lyft på försäljningen på e-handeln, att direkttrafiken ökar och att tv driver kännedom om varumärket, säger Cecilia Rudenstam, marknadsansvarig på Hemtex.

Att reklamen observeras av tittarna visar sig även i löpande kampanjmätningar som görs ihop med Bizkit Havas. I en mätning som gjordes under våren 2023 framgick det tydligt att reklamfilmen som visades hade hög genomslagskraft. Mätningen visade bland annat att:

  • Observationen i tv var högre än byråns genomsnitt och att tv-kampanjerna dessutom var kostnadseffektiva sett till observation.
  • Tittarna förstod snabbt att det var Hemtex som var avsändare där många även svarade att de gillade kampanjen.
  • Många upplevde kampanjen som trovärdig, att den visade på ett bra erbjudande och att den var relevant.
  • Majoriteten av de som observerade kampanjen ansåg att de därefter blev mer intresserade av att besöka Hemtex hemsida, köpa produkter från Hemtex och att de blev mer positiva till att rekommendera Hemtex till andra.

I en kampanjmätning från senvintern 2023 såg de även att tv hade högst observation, mest unik räckvidd och minst dubbelteckning av alla medieslag i mixen.