Skip to main content

Insikt  

Viewablitiy och coverage – måtten som visar att mottagarna tar del av ditt budskap

DEL AV JULKALENDERN  LUCKA 9  

Att din annons är synlig på den skärm som den visas på och att den inte drunknar i närliggande innehåll eller andra annonser, är en förutsättning för att mottagarna ska kunna ta del av budskapet. En hög viewabiltiy och hög coverage säkerställer att annonsen får bra förutsättningar för att nå ut. Här berättar Tove Bergmar Jonsson, Business Manager Digital på TV4, vad begreppen betyder.

Det finns mängder av parametrar som påverkar om mottagarna faktiskt ser eller lägger märke till en annons. För att säkerställa att annonsen syns på skärmen finns ett mått som heter viewability, men vad som är nästan lika viktigt är måttet coverage som visar hur stor andel av skärmen som utgörs av din annons.

- En reklamfilm hos TV4 har naturligt höga värden på både viewability och coverage då reklamfilmer som visas intill ett program visas på hela skärmen, med annonsens budskap i fokus, säger Tove Bergmar Jonsson, Business Manager Digital på TV4.