Skip to main content

Styr din kampanj mot målgrupper som passar ditt varumärke

Genom digital annonsering på TV4:s innehåll kan du styra din reklamfilm mot ett flertal väldefinierade målgrupper. Vi erbjuder demografiska styrningsmöjligheter som ålder och kön, och genom avancerade data kan du även välja att styra reklamen mot olika geografiska områden, intressen, livsfaser och boendeformer. Dessutom kan du optimera din kampanj ytterligare genom att välja specifika apparater eller programkontexter.

TV4 Digitalt kombinerar det bästa från tv-mediet med det bästa från den digitala världen. Mer än hälften av det digitala tittandet sker dessutom på samma tv-apparat som den vanliga tv-sändningen, det vill säga en stor tv-skärm. Det som till största del skiljer dem åt är att det finns fler styrningsmöjligheter digitalt. På TV4 Play visas samma program som sänds på TV4:s linjära kanaler men även helt exklusiva titlar för TV4 Play - alla med hög produktionskvalitet.

På så vis får du en hög räckvidd och associeras med högkvalitativt programinnehåll i en trygg annonsmiljö. Väljer du att kombinera TV4 linjärt och TV4 Digitalt får du även Sveriges högsta kommersiella tv-räckvidd per vecka. TV4 är dessutom en av de första medieaktörerna i världen som erbjuder annonsörer att köpa verkliga validerade reklamkontakter, i stället för antal startade strömmar, och siffrorna säkras dessutom upp av den oberoende parten MMS.