Skip to main content

Olika typer av sponsorskap

Grunden i ett sponsorskap är den så kallade billboarden som visas före eller efter ett program och som inleds med: "Programmet presenteras av…" som sedan efterföljs av ca 5 sekunders utrymme där sponsorn kommunicerar sitt budskap genom video, bild och voice over. TV4 står för produktionen och är en kreativ resurs för hur billboarden kan utformas på bästa vis.

Här nedan kan du läsa mer om olika sponsorskapsmöjligheter.


Formatsponsring

Genom formatsponsring syns ditt varumärke i direkt anslutning till ett specifikt program, vilket ger dig en unik möjlighet att kommunicera direkt med programmets tittare och koppla ditt varumärke till programmets innehåll och associationer.

Trailersponsring

Som sponsor kan du förstärka din varumärkeskoppling ytterligare till ett specifikt program genom trailersponsorskap. Ditt varumärke syns då i programtrailern, vilket ökar associationen till programmet och skapar en starkare närvaro i tittarnas medvetande även utanför programmet.

Associationsrätt

För att maximera värdet av ett sponsorskap erbjuder vi även associationsrätt, vilket ger dig möjlighet att aktivt använda huvudsponsorskapet eller partnerskapet i din kommunikation och marknadsföring. Associationsrättigheten kan användas både i extern marknadsföring och internt för att skapa engagerande innehåll i dina egna kanaler, exempelvis på hemsidan eller i sociala medier.

Vi på TV4 hjälper gärna till med hur du kan ta ut associationsrättigheten och sponsorskapsaktiveringarna eller för att hitta olika typer av skräddarsydda lösningar och fördjupade programsamarbeten.


RBS-sponsring

Vill du ha mer flexibilitet i ditt sponsorskap? Genom RBS-sponsring syns ditt varumärke i olika programformat i TV4:s miljö. Du kan välja period, tryck och om du vill synas på TV4:s linjära kanaler, genom digital annonsering eller en kombination av båda. Programmen du sponsrar är därmed ett urval av programformat som går under den valda perioden.

Kategorisponsring

Tack vare kategorisponsring kan du välja att sponsra antingen Travet eller Vädret på TV4. Vädret kan du sponsra både på nationell och regional nivå. Det ger dig möjlighet att anpassa ditt sponsorskap efter dina utmaningar och mål och ge ditt varumärke synlighet i tittarsammanhang och kontexter som är relevanta för verksamheten.