Skip to main content

Drivkrafter och värderingar hos TV4:s tittare

Hos TV4 finns alla typer av tittare och de är inte unika för oss. TV4-tittarna är även dina konsumenter och våra konkurrenters tittare. Här nedan är en sammanställning av den typiska TV4-tittaren och den typiska TV4 Play-tittaren – drivet till sin spets.

I Orvestos medieundersökning går det att dela in respondenter i olika segmenteringsgrupper baserat på drivkrafter och värderingar. På så sätt går det att spåra likheter inom, och skillnader, mellan olika grupper av människor i samhället. Genom att urskilja vilka värderingsgrunder som karaktäriserar olika konsumenter ökar möjligheten att kommunicera med dem på ”rätt” sätt.

Här nedan är en sammanställning av den typiska TV4-tittaren och TV4 Play-tittaren baserat på datan i Orvesto.

TV4-tittaren

 • Är tillfreds med sina värderingar och åsikter. Påverkas sällan av andra.
 • Söker upplevelsen av stabilitet, trygghet och solidaritet.
 • Gillar ordning och reda, kontinuitet och igenkänning.
 • Familjen är viktig samt lugn och traditioner.
 • Förändring får gärna ske långsamt, planerat och informerat.
 • Viktigt att fullgöra sina förpliktelser och utföra ålagda uppgifter, privat som yrkesmässigt.
 • Rör sig helst inom sitt egna närområde.
 • Föredrar planerade och väl övervägda inköp framför spontanshopping. Beträffande konsumtion är nytta, användbarhet och kvalitet det som föredras framför nöje och njutning när det gäller att motivera köpet.

TV4 Play-tittaren

 • Trendkänsliga med hög ambition. Fattar beslut baserat på känsla.
 • Skönhet och mode är viktigt. Snabba att följa aktuella modetrender. Viktigt att se bra ut. Söker varumärken som speglar vilka de är.
 • Gärna förändring på det individuella planet. Uppskattar äventyr. Stressigt liv.
 • Provar gärna på nya saker, kan tänka sig att betala mer för snygg design. Vara först med det senaste och sticka ut och bli sedd.
 • Drivna och tar gärna eget ansvar för att åstadkomma förändring och nå framgång, många vill gärna starta företag någon gång.
 • Starkt köpsug.
 • I snitt per person och år lägger TV4 Play-tittaren mer pengar på nästan alla olika varor än TV4-tittaren. En hel del mer på bland annat kläder, träning, nöjen, byggmaterial, hemelektronik samt heminredningsartiklar.

Det här visar alltså att TV4 inte har unika tittare, men att vi når många och alla typer av tittare och användare.