Skip to main content

Nyhet  

Möjligt att styra annonseringen på TV4 Play mot specifika tider på dygnet

Vill du att ditt varumärke ska synas under specifika tider på dygnet och associeras med det innehåll som visas på TV4 Play? TV4:s annonsprodukt Specific Daypart gör det möjligt att nå TV4 Plays användare under olika tider på dygnet, vilket gör att det är lätt att styra när ditt varumärke/produkt ska synas efter vad som passar din målgrupp bäst.

Kanske har du en produkt som har anknytning till en frukostsituation, vill påminna om middagstips under eftermiddagen eller nå nattsuddarna mitt i natten med ett relevant budskap? Eller vill du kanske nå ut till dina kunder under flera olika tider på dygnet? I så fall är det självklart möjligt att även rikta sig mot flera delar av dygnet samtidigt.

TV4 Play under dygnet
De allra flesta tittar på TV4 Play under kvällstimmarna, men det är även många som tittar under andra delar av dygnet där det syns en peak under morgnarna. Eftersom olika budskap kan vara relevanta vid olika tider på dygnet kan det därför vara bra att styra när en annons syns i relation till när målgruppen är som mest mottaglig för det som du vill kommunicera.

TV4PlayÖverDygnet.jpg