Skip to main content

Insikt  

Överlev inflationen: Hur du kan höja ditt pris utan att förlora kunder

Många marknadsförare står i dag inför utmaningen att hitta rätt väg framåt. Matt Hill, Director of Research & Planning på Thinkbox diskuterar i en ny artikel på IPA:s hemsida hur det som företag går att navigera genom tuffa tider som de här genom att fokusera på två huvudområden: priskänslighet och vikten av att göra sin röst hörd.

Matt Hill framhåller att det är viktigt att förstå hur känsliga många är för prisändringar, något som kallas för priskänslighet/priselastisitet. När inflationen stiger, blir det dyrare att driva en verksamhet och de flesta företag behöver höja sina priser för att behålla sina marginaler. Om produkterna eller varumärkena är känsliga för prisändringar, kan det leda till att försäljningen går ner. Det här är en utmaning som de flesta företag står inför, och det kräver strategiskt tänkande och noggrann planering för att navigera sig fram på ett framgångsrikt sätt.

Att göra sin röst hörd, eller som Matt kallar det "excess share of voice" (ESOV), är lika viktigt, även om det kanske inte är lika uppenbart. Enligt Matt kan en ökning på 10 procent av SOV (share of voice) leda till att känsligheten för prisändringar minskar med mellan 5-20 procent. Det beror på att starkare varumärken, som stöds av reklam, har lättare att skydda sina marknadsandelar och vinster när priserna måste höjas. Det visar att marknadsföring och reklam inte bara är viktigt för att öka försäljningen, utan också för att skydda företaget mot ekonomiska svängningar.

Matt påpekar också att det nu är en bra tid att investera i att synas och höras, särskilt i medier där priset baseras på utbud och efterfrågan. Han visar data som tyder på att det finns möjligheter för annonsörer att få mer för sina pengar i dagens marknad. Det innebär att företag kan öka sin röstandel och stärka sitt varumärke utan att behöva öka sin marknadsföringsbudget, vilket är en möjlighet som företag bör utnyttja, särskilt i en tid när ekonomin är osäker.

I slutändan är det tydligt att det är viktigt för marknadsförare att överväga både priselasticitet och ESOV. Genom att förstå och utnyttja dem kan företag inte bara överleva i tuffa ekonomiska tider, utan också växa.

Nyckelinsikter:

  • Matt Hill från IPA påpekar att det är viktigt att förstå priskänslighet i de här ekonomiskt utmanande tiderna.
  • Han förklarar även att det är smart att synas och höras, eller att ha en ESOV för att på så sätt kunna höja priserna lite till för att skydda marginalerna utan att förlora kunder.
  • Enligt Matt är det en bra tid att investera i kommunikation nu, särskilt i medier där priset baseras på utbud och efterfrågan.

Läs hela artikeln hos IPA