TV4 Growth Business Day 2022

En tillbakablick

Kunskap och insikt om att bli framgångsrik i en ny samtid

Den 21 september 2022 genomfördes TV4 Growth Business Day i en fullsatt aula på Norra Latin i Stockholm. Under eftermiddagen samlade TV4 forskare och representanter från näringslivet för att få svar på vilka som är de nya framgångsfaktorerna i en förändrad värld. Moderator Kjell A. Nordström tog emot såväl internationella som svenska gäster på scenen och pratade bland annat om världsläget, beslutsfattande, framtidens kompetenser, varumärkesarbeten och om hur tillväxt skapas.

Läs en summering av eventet

Scengäster

Paneldeltagare

De ämnen som paneldeltagarna berörde var: "Hur tar företag beslut i en oförutsägbar tid?", "Vilka perspektiv behövs på morgondagens arbetsplats?" och "Hur framtidssäkras affären och varumärket?"

Se delar av dagen i efterhand